Praktische informatie

Directe toegankelijkheid oefentherapie
Sinds 1 juli 2008 zijn oefentherapie Cesar en Mensendieck direct toegankelijk (DTO) geworden. Een verwijzing van huisarts, specialist of bedrijfsarts is dus niet meer noodzakelijk. Bij aanmelding vindt dan eerst een screening plaats of er een indicatie is voor verder oefentherapeutisch onderzoek.